Kurskveldar folkedanslaget i september 2019

Her kjem ein oversikt over kurskveldane for folkedanslaget i september:

Onsdag 4.september kl 19-21: Kurs i reinlender og gallopp ved Berit Tiller Lundsaunet
Onsdag 11.september kl 19-21: Kurs i rørospols ved Sveinung Heide Vaskinn
Onsdag 18.september kl 19-21: Kurs i masurka
Onsdag 25.september kl 19-21: Dansefest med Avvik og fleire

Alle arrangementa vil finne stad i BUL-salen (Søndre gate 22b, inngang frå Carl Johans gate, det er ei grøn dør i Thon hotel-bygget).