BUL i Nidaros

BUL Nidaros

+47 73003409  (telefonsvarar)

Måndag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00

Onsdag:

12.00 - 18.30

Torsdag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00


Personvernerklæring

Nettside fra Digitalt Byrå

Skriv ut

Barnedans måndagar i oddetalsveker frå 27. august

Vi har opplegg i folkedans for barn mellom 3 og 10 år. Folkedans er sosial dans, så vi bruker mykje song, dans og leik.
Alle våre instruktørar er utdanna anten innanfor folkedansinstruktørmodellen i Noregs Ungdomslag, og/eller har teke folkedansemne på NTNU.

Alle dansarar er velkomne, både nye og gamle!

Første øving hausten 2018 er måndag 27. august, og vidare på måndag i oddetalsvekene.

Opplegget er lagt opp slik:

kl. 17:00-17:30: Spesielt tilpassa dei yngste dansarane (FamilieFolk).

kl. 17:30-18:00: Opplegg for alle barna saman (FamilieFolk og StorFolk)

kl. 18:00-18:30: Spesielt tilpassa dei eldste dansarane (StorFolk).


Aldersinndelingane er rettleiiande. Ein kan vere der heile tida, eller på det opplegget som er tilpassa si aldersgruppe.


FamilieFolk:

For alle mellom 3 og 6 år
Vi jobber med bl.a. grokoordinasjon gjennom songdansar, halling og leik.
Foreldre eller andre vaksne er med barnet
Øver måndagar i oddetalsvekene mellom 17.00 og 18.00 i Søndre gate 22 B (Thon Hotell Gildevangen)


StorFolk:

For skuleelevar mellom 6-10 år
Vi jobber bl.a. med koordinasjon og enkle dansar som reinlendar, gallopp og halling i tillegg til songdansar og leik.
Øver måndagar i oddetalsvekene mellom 17.30 og 18.30 i Søndre gate 22 B (Thon Hotell Gildevangen)


Det kostar 600 kroner pr. kalenderår for dei som er under 14 år. Foreldra på familiepartiet betaler ikkje medlemspengar.

---------------------------------
ENGLISH:

We have folk dance for children between 3 and 10 years. Folk dancing is social dancing, so we use a lot of song, dance and play.

All dancers are welcome, both new and old!

First rehearsal 2018 is on Monday 27. August, and on Monday every second week.

The program is like this:

kl. 17:00-17:30: Especially adapted for the youngest dancers (FamilieFolk).

kl. 17:30-18:00: All children together (FamilieFolk and StorFolk)

kl. 18:00-18:30: Especially adapted for the oldest dancers (StorFolk)


The division into age groups is guiding. One can be there all the time, or on the part that is adapted to one's age group.


FamilieFolk:

For all children between 3 and 6 years
We work with coarse coordination through song dance, "halling" (solo dance) and play.
Parents or other adults participate together with the child
Practice Mondays every second week between 17.00 and 18.00 in Søndre gate 22 B (Thon Hotel Gildevangen)


StorFolk:

For children between 6-10 years
We work with coordination and simple folk dances like "reinlendar", "gallopp" and "halling" in addition to song dances and play.
Practice Mondays every second week between 17.30 and 18.30 in Søndre gate 22 B (Thon Hotel Gildevangen)


It costs 600 kr pr. calendar year for those who are under the age of 14. The parents of FamilieFolk join their children for free.Image
Image