BUL i Nidaros

BUL Nidaros

+47 73003409  (telefonsvarar)

Måndag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00

Onsdag:

12.00 - 18.30

Torsdag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00


Personvernerklæring

Nettside fra Digitalt Byrå

Skriv ut

Årsmøte onsdag 2. mars kl. 18.00

SAKLISTE
1 Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar, teljekorps og to som skal skrive under møteboka saman med leiaren.

2 ÅRSMELDING 2015 FRÅ:
2.1 Laget
2.2 Rådet
2.3 Bunadnemnda
2.4 Teknisk nemnd
2.5 Hytta
2.6 Folkedanslaget
2.7 Spelmannslaget
2.8 Teaterlaget

3 REKNESKAP 2015 FOR:
3.1 Laget og Dronningensgate 23 med melding frå revisor
3.2 Bunadnemnda
3.3 Hytta
3.4 Folkedanslaget
3.5 Spelmannslaget
3.6 Teaterlaget

4 ARBEIDSPLAN 2016

5 BUDSJETT FOR 2016
5.1 Laget
5.2 Hytta

6 VAL

7 Endring av medlemsåret frå 2017
   Orientering om endra funksjontid for styret i teaterlaget.

Papira ligg til gjennomsyn på lagskontoret og kan sendast ut ved førespurnad.
   
Image
Image