Årsmøte i folkedanslaget 5.februar 2020

Hei!

 

Onsdag 5.februar blir det årsmøte i BUL-salen frå kl 19. Førebels saksliste for årsmøtet ser slik ut:

Sak 1: Møtet opnar

Sak 2: Godkjenning av sakliste og innkalling

Sak 3: Val av møteleiar, skrivar, tellekorps og underskrift av protokoll

Sak 4: Årsmelding

Sak 5: Rekneskap

Sak 6: Planar for 2020

Sak 7: Budsjett for 2020

Sak 8: Val av styre

Sak 9: Eventuelt

 

Alle er velkomne til å møte opp.
Røysterett på årsmøtet har alle medlemer som har betalt årspengar året føreåt og heiderslagsmedlemer.