Årsmøte i BUL 5. mars

SAKLISTE for årsmøtet i BUL i Nidaros måndag 5. mars 2018 kl. 18.00

 

1 Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Val av ordstyrar, skrivar, teljekorps og to som skal skrive under møteboka saman med leiaren.

 

2 Årsmelding 2017 frå

2.1 Laget

2.2 Rådet

2.3 Bunadnemnda

2.4 Teknisk nemnd

2.5 Hytta

2.6 Folkedanslaget

2.7 Spelmannslaget

2.8 Teaterlaget

 

3 Rekneskap 2017 frå

3.1 Laget og Dronningens gate 23 med melding frå revisor

3.2 Bunadnemnda

3.3 Hytta

3.4 Folkedanslaget

3.5 Spelmannslaget

3.6 Teaterlaget

 

4 Arbeidsplan 2018

 

5 Budsjett for 2018

5.1 Laget

5.2 Hytta

 

6 Godkjenning av endringar i lovane til Folkedanslaget

 

7 Val

 

Papira ligg til gjennomsyn på lagskontoret.

 

Røysterett har medlemer som er over 14 år og som har betalt lagspengane for haust17/vår18