BUL i Nidaros

BUL Nidaros

+47 73003409  (telefonsvarar)

Måndag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00

Onsdag:

12.00 - 18.30

Torsdag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00


Personvernerklæring

Nettside fra Digitalt Byrå

Skriv ut

8. september 2015 Oppstartmøte Teaterlaget i BUL Nidaros

Vaksengruppa i teaterlaget har oppstartmøte for 2015/16 sesongen tirsdag 8. september kl. 1930 på lagskontoret i Dronningens gt. 23. Medlemmer og andre interesserte er velkomne til å møte.

 

På programmet står aktuelle oppsettingar. Her har vi førebels eit framlegg om å lage ei oppsetting for barn med vaksne skodespelarar. Framlegg til stykke og arbeidsform er ikkje fastlagt så det er ope for å komme med idear både på førehand og under møtet.

 

I vår prøva vi å få igong ein teateraktivitet på annankvar fredag. Det er her snakk om ei uformell samling der ein tek opp teateraktuelle tema, improviserar, driv teatersport eller knyttar kontaktar som kan ende i ein produksjon. Men sjølve aktiviteten på fredagane er ikkje meint å skulle ende opp i ei framsyning. Vi prøver å få denne aktiviteten i gong att no i haust, då vi trur det er viktig for vaksengruppa å ha ein slik møteplass.

Image
Image