BUL i Nidaros

BUL Nidaros

+47 73003409  (telefonsvarar)

Måndag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00

Onsdag:

12.00 - 18.30

Torsdag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00


Personvernerklæring

Nettside fra Digitalt Byrå

Skriv ut

6. september, Oppstartmøte vaksengruppa

6. september kl. 1900 har vi oppstartmøte for prosjekt i vaksengruppa i BUL salen i søndragt. 22B, inngong frå Karl Johansgt.

Her vil vi presentera 3 ulike prosjekt, der vi har som mål å gjennomføre alle. Framdrift og øvingstider vil bli diskutert i møtet.

Gamle og nye medlemmer i teaterlaget er velkomne til å vere med på møtet og melde seg til det prosjektet dei ønsker å vere med på. Dei som er medlemmer vil bli prioritert om det vert for mange som melder seg til eit prosjekt. Dei som vert tekne med utan å vere medlemmer, må melde seg inn og betale medlemskontingent når prosjektet startar opp.

Medlemskontingentet for 2016 er 900 kroner. Den vil auke til 1200 kroner i 2017.

Vel møtt. Image
Image