BUL i Nidaros

BUL Nidaros

+47 73003409  (telefonsvarar)

Måndag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00

Onsdag:

12.00 - 18.30

Torsdag:

08.30 - 10.00

 

11.00 - 15.00


Personvernerklæring

Nettside fra Digitalt Byrå

Skriv ut

5. februar 2018 Årsmøte i teaterlaget i BUL Nidaros + medlemsmøte

Innkalling til årsmøte i Teaterlaget i BUL Nidaros

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Teaterlaget i BUL Nidaros måndag 5. februar kl. 18:00 i

aktivitetsrommet i kontorlokala til BUL i Dronningens gt. 23. Etter årsmøtet vert det medlemsmøte der programplanar for 2018 vert presentert.

 

Sakliste:
  1. Godkjenning av innkallinga.

  2. Konstituering av møtet, val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen

  3. Årsmelding 2017 med målsetjing for 2018

  4. Rekneskapen

  5. Oppretting av støttemmedlemskap

  6. Innkjøp av lydutstyr

  7. Budsjett

  8. Val

 

 

 

Røysterett har dei som har betalt lagspengane for 2017 og er over 14 år.

 

 

Vel møtt.

 

Helsing

styret.Image
Image