Lagskontoret

Image 

BUL Nidaros har lagskontor i Dronningens gate 23. Her har lagssekretæren og teatersekretæren kontora sine. Det vert óg nytta til møter og øvingar for små grupper.