Medlemspengar i BUL

 

 

Under 25 år

Vaksne

Berre i hovudlaget

450 kr

600 kr

Spelmannslaget

450 kr

600 kr

Folkedanslaget

600 kr

900 kr

Teaterlaget

900 kr

900 kr

 

 

 

Dersom du treng rettleiing (til dømes om du er med i fleire særlag), kan du ta kontakt med lagskontoret.