Innmelding

Send ein e-post til lagskontoret med denne informasjonen:

 

·      Namn:

·      Adresse:

·      Postnummer

·      Poststad

·      Telefon heime

·      Mobil

·      Telefon arbeid

·      E-post

·      Fødselsdato

 

Kontaktinnfo for dei under 15 år:

·      Føresette

·      Telefon

·      E-post

·      Anna


Sei ifrå om kor du melder deg inn i:

·      Berre Hovudlaget 

·      Teaterlaget (begrensa med plasser for dei under 18 år, så ta kontakt med teatersekretæren)

·      Folkedanslaget

·      Spelmannslaget