BUL-salen


Gildevangen

BUL-salen ligg i Søndre gate 22 B. Inngang frå Carl Johans gate.
Dei fleste aktivitetane går føre seg her.